Alarm

System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem, interwencją osób niepożądanych. Podobnie jak w przypadku innych naszych ofert tak i w zakresie systemów Alarmowych staramy się dobrać idealne rozwiązanie do potrzeb naszych klientów i charakterystyki obiektu.

 

Sercem systemu alarmowego jest centrala zarządzająca i przetwarzająca sygnały z czujników np magnetycznych nazywanych potocznie „kontaktronami ” akustycznych stłuczenia szyb , czujników wibracyjnych , czujników ruchu czy też bardziej zaawansowane bariery podczerwieni.

wrl128

Centrala SATEL 128-WRL

Rodzaje czujek i ich zastosowanie


dym2  Czujka dymu i ciepła

Pojawienie się ognia wiąże się z bardzo poważnym zagrożeniem dal mienia i domowników, dlatego proponujemy uzupełnić system alarmowy o czujki       wykrywającą najmniejsze ilości dymu. Zalecamy zastosowanie czujników we wszystkich pomieszczeniach , a w szczególności tam gdzie ryzyko pożaru jest największe ( kotłownia , kuchnia, kominek … )

 


czujki-zalania Czujka zalania

Zalanie pomieszczeń spowodowane usterką instalacji hydraulicznej może wiązać się wysokimi kosztami naprawy. Dlatego warto rozważyć zastosowanie czujki, która może nie tylko ostrzec o pojawiającej się awarii ,ale także,uruchomić awaryjne odcięcie dopływu wody przy pomocy  sterowanego zaworu.

 


czujki-stluczenia-szyby Czujka stłuczenia szyby

Ich celem jest wykrywanie  dźwięku towarzyszącego rozbijaniu szyby, dzięki temu idealnie nadają się do ochrony pomieszczeń przeszklonych.  Zastosowanie pojedynczej czujki w pomieszczeniu z wieloma szybami wystarczy by zabezpieczyć.

 

 


czujki-wibracyjne

Czujka wibracyjna

Przeznaczona do wykrywania prób siłowego przełamania zabezpieczenia np. Wyważenie drzwi balkonowych . Dzięki swojej konstrukcji, są w stanie wykryć próbę włamania przed  forsowaniem drzwi, okna.

 

 


czujki-pirCzujka ruchu / PIR   Czujk i ruchu PIR są to najczęściej wykorzystywane czujki w systemach sygnalizacji włamania i napadu.

Czujki DUALNE 

Czujka dualna to połączenie kilku sposobów detekcji w jednej czujce. Najczęściej spotykane pasywne czujki podczerwieni połączone z torem mikrofalowym pozwalają na wykrycie intruza za pomocą niezależnych zjawisk fizycznych, zapewniając niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach.

 

 


gazzzCzujka GAZU 

Zadaniem czujek gazów jest wykrywanie i ostrzeganie przed substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Możemy zastosować czujniki trującego tlenku węgla (czadu), który może wytworzyć się w pomieszczeniach, gdzie dochodzi do spalania. Ze względu na silnie trujące działanie tlenku węgla i jego bezwonność, stanowi on bardzo duże zagrożenie. Kolejnym dużym ryzykiem jest wyciek wybuchowych gazów, np. gazu ziemnego powszechnie stosowanego w gospodarstwach domowych, czy propan-butanu stosowanego zarówno w domu, jak również jako alternatywne paliwo samochodowe

 


 

Sterowanie systemem alarmowym możemy dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Jedni będą tradycjonalistami uznający tylko klawiaturę alarmu z przyciskami,a jeszcze inna osoba będzie chciała obsługiwać system za pomocą dotykowych paneli , pilotów, czy też wysyłania zdalnych komend za pomocą urządzeń mobilnych

fs

satelmanipulator7

Zasada działania systemu alarmowego zmierza do najważniejszego by całość spełniała swoje zadanie,a więc w pełni

CHRONIŁA MIENIE I ZAPEWNIAŁA BEZPIECZEŃSTWO JEGO UŻYTKOWNIKÓW.