Zabezpieczenie mienia

System Sygnalizacji Włamania i Napadu. w sktórcie SSWiN

Jest to podstawowy system powiadomień o włamanie do danego obiektu. Centralną jednostką systemu SWiN jest Centrala Alarmowa która zbiera i przetwarza informacje z podłączonych do niej czujek. Czujki same przetwarzają sygnały i same decydują, a raczej wypracowują stan alarmu o czym powiadamiają Centralę, która zaś dalej przekazuje sygnał alarmu czy to do centrali patrolu interwencyjnego czy innej instytucji. Czujki informuje również centralę np. o naruszeniu czujka – sabotaż, o przerwie w dostawie zasilania i jest stan czuwania z baterii podtrzymującej zasilanie systemu. Centrala stale monitoruje stan łączności z czujnikami i jest w ciągłej gotowości do wysyłania komunikatów. System alarmowy to nie tylko ochrona mienia to także bezpieczeństwo! czujniki Gazu ziemnego , tlenku węgla,dymu, zalania dodatkowo chronią domowników.

satel

Systemy dozoru wizyjnego zwany potocznie minitoringiem.

Systemy monitoringu używane w systemach zabezpieczenia należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii branży ochrony technicznej obiektów. Aktualnie wyróżniamy:

  1. systemy w technologii ANALOGOWEJ – tzw. systemy obserwacyjne (analogowe),
  2. systemy w technologi AHD – system dedykowany dla zastosowań komercyjnych ze względu na struktóre okalowania ( cyfryzacja obrazu analogowego ),
  3. systemy w technologi IP – sieciowe (systemy cyfrowe budowane na bazie teleinformatycznej sieci Ethernet – IP).

Monitoring w połączeniu z systemem alarmowym będa tworzyły system dodatkowej ochrony przez intruzem na naszej działce w domu. W skład systemu wchodzą rejestratory i kamery wewnętrzne lub zewnętrzne, z których obraz jest transmitowany do domowników odbiorczego, gdzie personel na monitorach może obserwować rejestrowane zdarzenia.

zestawkamercctv