Sterowanie systemem AV

Produkty Audio-Video są integralną częścią naszego życia codziennego. W naszych domach często możemy spotkać systemy VIDEO, HI-FI, radia itp. Często, gdy chcemy posłuchać muzyki lub ulubionej stacji radiowej, oglądać TV w innym pomieszczeniu niż np. salonie wiąże się to z koniecznością dokupywania dodatkowego sprzętu lub przenoszeniem posiadanego Systemu z jednego pomieszczenia do drugiego. Jest to bardzo uciążliwy i kosztowny proces.

11

W Inteligentnym Sterowaniu Sprzętem AV obraliśmy inna strategię, w której integracja dźwięku i obrazu odbywa się tylko za pośrednictwem jednego produktu takim jak Panel sterujący lub Pilot-y integrujące kilka urządzeń w jeden. Dzięki inteligentnemu połączeniu produktów audio/video z głośnikami w kilku pomieszczeniach możemy zarządzać sprzętem zainstalowanym lokalnie.