STEROWANIE OGRZEWANIEM I WENTYLACJĄ

Sterowanie ogrzewaniem,
klimatyzacją i wentylacją

Zdalnie sterowane ogrzewanie to jedna z podstawowych funkcjonalności AMPIO Smart Home. Nasz system zadba o wygodną regulację temperatury oraz jakość powietrza w Twoim domu. Jednocześnie zoptymalizuje zużycie energii w zależności od preferencji oraz trybu dnia domowników. Pomoże też utrzymać odpowiednie warunki nawet podczas Twojej nieobecności.

Automatyczne
zarządzanie temperaturą

Niezależnie od tego, czy za oknem słońce czy śnieg, nasz system zadba o właściwą temperaturę w Twoim domu. Czujniki temperatury i nasłonecznienia automatycznie dostosują moc ogrzewania i klimatyzacji do panujących warunków atmosferycznych. Naszemu systemowi nie umknie też otwarte okno – czujniki po jego wykryciu zredukują temperaturę, aby oszczędzić energię.

Dom gotowy na Twój powrót

Steruj ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją gdziekolwiek jesteś. Sprawdź warunki panujące w domu kiedy nie ma Cię w pobliżu i zdalnie zmień temperaturę lub przygotuj dom na swój powrót. System Ampio Smart Home – to także dostęp do aplikacji mobilnej za pomocą komputera, tabletu czy smartfon. Inteligentny dom zawsze pod ręką.

.

OGRZEWANIE

Za wszystkie  funkcje z ogrzewaniem odpowiada moduł M-RT-s

Charakterystyka ogólna

Moduł M-RT-s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pozwala na implementację logiki regulacji temperatury. Regulacja odbywa się niezależnie dla szeregu zdefiniowanych stref.

W ramach każdej ze stref, wskazuje się czujnik temperatury określający jej bieżącą temperaturę. Wybór dokonywany jest spośród czujników podłączonych do któregokolwiek z modułów Ampio wyposażonych w interfejs 1-Wire, lub czujników zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej w jakikolwiek inny sposób, na przykład poprzez moduły integracyjne.

Z każdą ze stref kojarzone jest jedno lub więcej urządzenie wykonawcze. Możliwe jest wykorzystanie zarówno urządzeń ogrzewających, jak i chłodzących. Interakcja z urządzeniami wykonawczymi dokonywana jest przez dowolny moduł wyjściowy lub integracyjny obecny w magistrali automatyki budynkowej.

Wartość zadana regulacji temperatury może być ustawiona przez użytkownika końcowego manualnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bądź też z wykorzystaniem paneli dotykowych Ampio. Dla każdej strefy definiuje się również dwie wartości temperatury – dzienną i nocną. Przełączanie regulatora pomiędzy tymi temperaturami odbywa się w oparciu o zdefiniowane harmonogramy czasowe. Wartości wspomnianych temperatur i harmonogramy mogą być definiowane przez użytkownika końcowego w aplikacji mobilnej.

Na podstawie zmierzonej wartości bieżącej temperatury strefy regulacji i bieżącej wartości zadanej, kontrolowana jest praca zdefiniowanych urządzeń wykonawczych. Może się to odbywać w oparciu o następujące algorytmy regulacji:

  • regulator dwustawny z histerezą,
  • regulator PID.

W zależności od zakupionej wersji modułu, może on obsługiwać od 1 do 32 stref kontroli temperatury.

Zegar czasu rzeczywistego

W celu obsługi harmonogramów, urządzenie posiada zegar czasu rzeczywistego. Data i czas mogą być ustawiane na etapie konfiguracji, albo z wykorzystaniem wyświetlacza i przycisków na obudowie urządzenia. Data i czas mogą byc również synchronizowane z serwerami NTP poprzez urządzenia rodziny M-SERV.

Przykładowe zastosowanie

  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach.

.

.

KLIMATYZACJA, REKUPERACJA

Moduły integracyjne to jedne z kluczowych elementów systemu AMPIO. Pozwalają na połączenie z dowolnym urządzeniem zewnętrznym czy systemem w domu.

Dają Ci możliwość sterowania m.in. systemem alarmowym, audio czy klimatyzacją.

.

M-CON-485-s: Moduł integracyjny RS-485

Charakterystyka ogólna

Moduł M-CON-485-s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pozwala na integrację urządzeń wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS-485 z systemem automatyki budynkowej Ampio.

Przykładowe zastosowanie

  • Integracja z systemem alarmowym;
  • integracja z projektorami i innymi urządzeniami wyświetlającymi;
  • integracje z urządzeniami audio;
  • integracje z klimatyzatorami i rekuperatorami;
  • integracja z urządzeniami pomiarowymi, w szczególności liczniki energii;
  • integracje ze stacjami pogodowymi.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów – dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN urządzenie posiada złączę udostępniające linie A, B i SC interfejsu RS-485. Na schemacie podłączania urządzenia zaprezentowano dwa warianty połączenia z integrowanym urządzeniem. Aby określić czy połączenie linii referencyjnej SC jest potrzebne należy zapoznać się z instrukcją integrowanego urządzenia.