KNX/EIB

Dla wielu pojęcie Systemów Inteligentnych w odniesieniu do instalacji domowej, kojarzy się raczej z kolejnym wynalazkiem lub nowinkami zza oceanu, które to rozwiązania niekoniecznie muszą się przyjąć w naszej rzeczywistości.

Uważa się ponadto, że Inteligentne Systemy nadają się raczej do biurowców aniżeli do domów prywatnych. Nic bardziej błędnego. Szacuje się, że zaledwie 30% wszystkich instalacji inteligentnych to obiekty biurowe i przemysłowe. Udział przypadający na instalacje budynków mieszkalnych jest, więc nieporównywalny.

Pojęcie inteligentnej Instalacji w odniesieniu do budynku nie oznacza zbioru określonych z definicji urządzeń, lecz oznacza projekt, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie możliwie maksymalnego komfortu użytkowania, bogatych walorów estetycznych, ekonomi oraz bezpieczeństwa, w ramach wszystkich dostępnych w budynku urządzeń.