Sale konferencyjne

Dyskusje, debaty, narady ,obrady to wydarzenia, których scenariusz może przybrać nieoczekiwany przebieg. Dlatego coraz częściej organizatorzy zebrań korzystają z profesjonalnych systemów konferencyjnych. Konferencje, 1 zebrania rady miasta, rad uczelni wymagają przygotowania
scenariusza zebrania, opracowania strategii i harmonogramu przebiegu dyskusji.

Nieodzownym instrumentem wspomagającym przewodniczącego konferencji w jej organizacji i zarządzaniu jest system konferencyjny.

System konferencyjny zapewnia:

 • efektywną komunikację między uczestnikami zebrania w zależności od ustawionego trybu pracy systemu, uczestnicy mogą włączać się do dyskusji lub zgłaszać gotowość do zabrania głosu, oczekując na zezwolenie (aktywowanie mikrofonu) od przewodniczącego;
 • sprawne prowadzenie spotkań panowanie nad porządkiem obrad to atut w ręce przewodniczącego, do dyspozycji ma takie narzędzia jak blokada mikrofonów, aktywacja każdego mikrofonu przez przewodniczącego, itp.
 • ustalanie kolejki i czasu przemówień nagrania audio a nawet video są cennym materiałem służącym do sporządzenia protokołu;
 • rejestracje przebiegu spotkania funkcja w bardziej zaawansowanych systemach, umożliwia zaplanowanie i konsekwentne prowadzenie spotkania wg ustalonego schematu;
 • równomierne pokrycie sali dźwiękiem i zrozumiałość mowy ważna zaleta systemów z głośnikami wbudowanymi w pulpity,
 • dowolna i szybka konfiguracja dotyczy przede wszystkim systemów bezprzewodowych, z których w parę minut można uruchomić system w dowolnej sali.

 

meeting

 

Sale zebrań (MEETING ROOM)

Kompleksowy system audio-wizualny przeznaczony jest do obsługi zebrań, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest komfortowe komunikowanie
się uczestników spotkania. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu spotkania niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych środków prezentacji.

Nowoczesny system prezentacji multimedialnej powinien być wyposażony w:

 • system projekcji obrazu (projektor, monitor, ekran, ściana LED),
 • system nagłośnienia (głośniki, mikrofony przewodowe)
 • system urządzeń źródłowych (komputer, wizualizer, odtwarzacz DVD)
 • system sterowania i integracji urządzeń (sterowanie np. pilotem),
 • system przyłączy stołowych dla uczestników zebrania

 

metting2